0573 - 258 258   

Rabobank verwacht sterkste stijging huizenprijzen sinds 2002

De Rabobank denkt dat het recordaantal van 206 duizend woningtransacties uit 2006 volgend jaar overtroffen kan worden. Dit jaar rekent deze bank op een stijging van het aantal transacties naar 190 tot 210 duizend (in 2015 178 duizend) en de stijging zet naar verwachting verder door in 2017 tot ergens tussen de 200 tot 220 duizend. Ook de huizenprijzen gaan verder omhoog: in 2016 naar verwachting met gemiddeld 3,5 tot 5,5 procent en in 2017 komt daar mogelijk nog eens 5 tot 7 procent bovenop. Dit zou de sterkste prijsstijging sinds 2002 betekenen.

 

De hypotheekrente blijft naar verwachting laag, staat in het Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank. De lage hypotheekrente vormde ook in het eerste kwartaal van 2016 voor een behoorlijke stimulans op de woningmarkt. Er was in de eerste drie maanden sprake van een sterke toename van de verkopen en de huizenprijzen. De groei was hoger dan de Rabobank eerder verwachtte. De verkopen gingen in de eerste drie maanden van 2016 met 24 procent omhoog ten opzichte van dezelfde periode van 2015 en de huizenprijzen stegen met 4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015.

 

Geflatteerd

De relatief sterke groei begin 2016 ten opzichte van vorig jaar is verrassend, volgens de Rabobank. Dit groeicijfer is volgens de bank ook iets geflatteerd. "In het eerste kwartaal van 2015 was het aantal verkopen van bestaande woningen wat lager dan normaal. Dit was omdat huishoudens tot december 2014 gebruik konden maken van de verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro. Door die maatregel was het aantal verkopen in het laatste kwartaal van 2014 extra hoog en in het eerste kwartaal van 2015 juist wat lager."

 

Aanbod daalt

Door de toename van het aantal verkopen en een lagere groei van nieuw aanbod daalt het aantal te koop staande woningen. In maart van dit jaar stonden meer dan twintigduizendd woningen minder te koop dan in deelfde maand vorig jaar. In totaal worden nu nog 148 duizend bestaande koopwoningen aangeboden in Nederland. "Dat is nog steeds meer dan in 2009, toen de crisis net was begonnen."

De huidige woningkopers hebben volgens de Rabobank 38 procent minder keuzemogelijkheden dan vorig jaar.

 

Nieuwbouw

Dat de prijzen van bestaande koopwoningen behoorlijk stijgen heeft ook te maken met de achterblijvende ontwikkelingen in de nieuwbouw. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningnen stagneerde in de tweede helft van 2015 en bevindt zich nog ver onder de niveaus van voor de crisis. Volgens de Rabobank daalde het aantal bouwvergunningen in de laatste twaalf maanden tot onder de 50 duizend. "Om aan de toenemende en veranderende woningvraag te kunnen voldoen, zouden tot 2020 jaarlijks 70 duizend huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd."

 

Bron: Vastgoedactueel